Δημοτικό

Σε έναν κόσμο όπου η γνώση διογκώνεται συνεχώς και πολύ γοργά, η Βίλλα Αιμιλία με το Δημοτικό της Σχολείο εξοπλίζει τους μαθητές και τις μαθήτριές της με τις απαραίτητες δεξιότητες, υπηρετώντας μία ξεκάθαρη αποστολή, έχοντας ένα διαυγές όραμα, ξεκάθαρες αρχές και αξίες και μια σαφή φιλοσοφία που υποστηρίζονται από ένα πρόγραμμα σπουδών ενιαίο στην αντίληψη, διαθεματικό στο περιεχόμενο και σύγχρονο στις διαδικασίες υλοποίησης.   Σε συνεργασία με τους γονείς δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο με στόχο την πρόοδο και το «εὖ ζῆν» των μαθητών και των μαθητριών μας.

Διαβάστε περισσότερα:

Η Βίλλα Αιμιλία με το νεοσύστατο Δημοτικό Σχολείο της φιλοδοξεί να διαπλάσει πολίτες ικανούς:

 • να ενεργούν με αυτοπεποίθηση, να συνεργάζονται και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, έχοντας την πνευματική, νοητική, συναισθηματική αντοχή και προσαρμοστικότητα να ξεπερνούν οποιαδήποτε δυσκολία τούς παρουσιαστεί.
 • να λειτουργούν συνεργατικά και δημοκρατικά με σεβασμό στη διαφορετικότητα, σε ένα περιβάλλον όπου αυτή θεωρείται πλούτος για όλους, αξιοποιώντας τις ικανότητες όλων των μελών της ομάδας στην οποία ανήκουν.
 • να ευαισθητοποιούνται και να αναλαμβάνουν δράση για την αλλαγή επί τα βελτίω στο περιβάλλον της χώρας και του πλανήτη μας, σύμφωνα πάντοτε με τις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.
 • να συμμετέχουν στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις του 21ου αιώνα, ισορροπώντας με επιτυχία ανάμεσα στη γοητεία της τεχνολογικής εξέλιξης και στην κοινωνική υπευθυνότητα, με στόχο την υλοποίηση και υπηρέτηση ενός σύγχρονου «εὖ ζῆν».

Το Δημοτικό μας λειτουργεί ως μια κοινότητα μάθησης με το σύνολο των παραγόντων να συνεργάζονται αρμονικά, με οδηγό τον κοινό μας στόχο: οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε ο καθένας τους και η καθεμία τους να φτάσει στην πλήρη ανάπτυξη του δυναμικού του/της.

Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη νοητική, κοινωνική και συναισθηματική πρόοδο όλων των μαθητών μας.  Στη Βίλλα Αιμιλία καλούμαστε να προκαλέσουμε το μυαλό των μαθητών μας, να πυροδοτήσουμε τη φαντασία τους, να ενισχύσουμε τον σεβασμό για τον εαυτό τους και τους άλλους.  Δεν παραλείπουμε, φυσικά, να ασκούμε το σώμα και να διατρανώνουμε τις αξίες του αθλητισμού και του «εὖ ζῆν».

Το Δημοτικό έρχεται να συνεχίσει τη μακρόχρονη προσφορά του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, πιστό πάντοτε στις αρχές και αξίες στις οποίες έχει βασιστεί η Βίλλα Αιμιλία μέχρι σήμερα.

Στη Βίλλα Αιμιλία πιστεύουμε ότι ένα Δημοτικό Σχολείο πρέπει να εμπνέει την αγάπη για τη μάθηση και παράλληλα να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, αναπτύσσοντας κοινωνικές, συναισθηματικές, νοητικές δεξιότητες στους μαθητές μας.   Θεωρούμε ότι τα παιδιά μας λειτουργούν καλύτερα μέσα σε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης, όπου όλοι νιώθουν ασφαλείς και κατευθύνονται με δημιουργικό, βιωματικό και ελκυστικό τρόπο από τους εκπαιδευτικούς τους, ώστε να αναπτύξουν πλήρως το δυναμικό τους.  Οι εκπαιδευτικοί μας διακρίνονται από εξατομικευμένη μέριμνα για κάθε παιδί ξεχωριστά.

Διαμορφώνουμε μια κοινότητα μάθησης, όπου όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, προοδεύουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.  Κάθε κύτταρο αυτής της διαδικασίας βάζει υπεύθυνα το λιθαράκι του στη διαμόρφωση των αυριανών πολιτών μιας σύγχρονης Ελλάδας, μιας δυναμικής Ευρώπης, και ενός βιώσιμου Πλανήτη

Στη Βίλλα Αιμιλία το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου είναι προσανατολισμένο αφενός στις αρχές, στις αξίες και τη φιλοσοφία της, αφετέρου στην καινοτομία και την πρωτοπορία που επιβάλλουν οι σύγχρονες διαφοροποιημένες ανάγκες.

Υιοθετούμε ένα πρόγραμμα το οποίο με το εύρος του έχει την ευελιξία να καλύψει τις κλίσεις κάθε παιδιού.   Στη Βίλλα Αιμιλία, πέρα από το υλικό του Υπουργείου, χρησιμοποιούμε υλικό το οποίο διαμορφώνεται σε συνεργασία με τον οργανισμό «Χαρισμάθεια».   Το πρόγραμμά μας:

 • Προάγει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και την κάλυψη των συναισθηματικών και κοινωνικών τους αναγκών (competence-based learning).
 • Δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή, την εμπειρική βίωση και την κατανόηση της αναγκαιότητας της γνώσης που εκάστοτε παρέχεται (justification).
 • Χρησιμοποιεί story-telling και gamification για την πιο ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία γίνεται έτσι πιο ελκυστική.
 • Είναι δομημένο, ώστε να επιτρέπει διαφοροποιημένη διδασκαλία (One-to-One differentiated learning).
 • Είναι διαθεματικό.
 • Καλύπτει το 100% της ύλης του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας.
 • Περιλαμβάνει ενδιάμεσες περιγραφικές αξιολογήσεις, τόσο του δασκάλου προς τους μαθητές, όσο και αυτοαξιολογήσεις των μαθητών.

Στη Βίλλα Αιμιλία η στενή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών εμπεδώνει ένα πλαίσιο υποστήριξης των παιδιών, που ενισχύει τόσο τη συναισθηματική ανάπτυξη όσο και το μαθησιακό προφίλ τους.  Όλοι εμείς, μαζί με εσάς, τους γονείς, είμαστε στην ίδια ομάδα, μια ομάδα που έχει ως αποκλειστικό σκοπό το καλό των παιδιών.

Γι’ αυτόν τον λόγο και υπηρετώντας την ανάγκη της βέλτιστης συνεργασίας μας, στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών έχει οριστεί ώρα γονέων.  Οι διαθέσιμες ημέρες γονέων στη Βίλλα Αιμιλία ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου.  Στο τέλος κάθε τριμήνου προβλέπονται απογευματινές συναντήσεις με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Η Διεύθυνση, όπως και η Ψυχολόγος του Σχολείου, είναι πάντοτε διαθέσιμοι για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, ενώ, αν χρειαστεί, μπορεί να προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Δημοτικό μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε σε όποια απορία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ