Η οικογενειακή Σύμβουλος-Ψυχολόγος ασχολείται με την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά ή τυχόν προβλήματα προσαρμογής κάθε παιδιού. Γιαυτό συνεργάζεται:

•    Με τις υπεύθυνες των τμημάτων, τη Διεύθυνση και το υπόλοιπο προσωπικό για την αντιμετώπιση των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

•    Με τους γονείς, για να μπορέσουν και αυτοί από την πλευρά τους να αντιμετωπίσουν τα γενικά και ειδικά θέματα που σχετίζονται με την αγωγή του παιδιού τους.