Νηπιαγωγείο

Στόχος της προσχολικής εκπαίδευσης στην εποχή αυτή των ραγδαίων εξελίξεων είναι να αξιοποιήσει τη δίψα του παιδιού για ανακάλυψη. Το να μάθουν τα παιδιά πώς μαθαίνουμε και να αναπτύξουν έναν αληθινό ζήλο για μάθηση μπορεί να είναι το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλη τους τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα:

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το Νηπιαγωγείο εφαρμόζουμε κατάλληλα αναπτυξιακά προγράμματα και πρακτικές ώστε τα παιδιά να επιλέγουν, να αναπτύσσουν τις ιδέες τους, να προτείνουν, να ρωτούν, να κάνουν λάθος και να προσπαθούν να το διορθώσουν… Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων πραγματοποιούνται ταυτόχρονα ποικίλες δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στοιχείο της απόλαυσης της εκπαιδευτικής πράξης, αφού παιδιά και ενήλικοι αναζητούν την ευχαρίστηση στο να παίζουν, να δουλεύουν, να συνομιλούν, να σκέφτονται και να επινοούν πράγματα συνεργαζόμενοι…
Το Νηπιαγωγείο στοχεύει να δώσει στο παιδί τα εργαλεία που θα χρειαστεί στην περαιτέρω εκπαιδευτική διαδικασία και το κίνητρο για να κυνηγήσει την ενεργητική στάση απέναντι στη μάθηση. Η κινητοποίηση του μαθητή και η ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας είναι μέσα στα βασικά οφέλη της φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στις ηλικίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Ενδεικτικά, θεματικοί κύκλοι αφορούν το περιβάλλον, τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, την καλύτερη ζωή και την υγεία, την κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη -κάνοντας πράξη τη συνεργασία και την προσφορά- την κριτική, δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία, μέσα από προγράμματα που αφορούν νέες τεχνολογίες.

Βρίσκω Λύσεις

Η μάθηση, μέσω της επίλυσης προβλημάτων, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για παιδιά νηπιακής ηλικίας.

Μιμούμαι

Η αντιγραφή πράξεων, συμπεριφορών, ακόμα και στάσεων του σώματος βοηθά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πειραματίζομαι

Άλλη μια σημαντική διαδικασία μάθησης είναι ο πειραματισμός μέσα από μια ευρεία ποικιλία υλικών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το νηπιαγωγείο μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε σε όποια απορία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ