Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός δέχεται παιδιά από 2 έως 4 χρόνων.

Το πρόγραμμά μας προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικίας, σεβόμενο το ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών. Πρόκειται για ένα εστιασμένο, εξατομικευμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντοπίζονται τα δυνατά στοιχεία του κάθε παιδιού, καθώς και οι αδυναμίες του. Φροντίζουμε έτσι την ολόπλευρη και σφαιρική προσέγγιση των παιδιών και την ενδυνάμωσή τους μέσα στην ομάδα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021, στις νέες εγκαταστάσεις του Σχολείου, λειτουργεί και το Δημοτικό Σχολείο μας.  Ακολουθώντας πιστά τις αρχές και τις αξίες που διαχρονικά υπηρετούμε στη Βίλλα Αιμιλία δημιουργήσαμε μια καινοτόμο κοινότητα μάθησης.   Τη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου έχει αναλάβει ο Δρ. Νίκος Λάππας, Εκπαιδευτικός – B.Ed., Μ.Εd., Ph.D. in Education και γιος της ιδρύτριας.

Διαβάστε περισσότερα:

  • Η ομαλή ένταξη και το ευ ζην των παιδιών στην ομάδα
  • Η αυτονομία
  • Η ολόπλευρη ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε παιδιού
  • Η δημιουργία σχέσεων με τους συνομηλίκους

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικά υλικά, τεχνικές και διαδικασίες από τη μικρή ηλικία. Μεγαλώνοντας οι στόχοι των δραστηριοτήτων αλλάζουν, όπως συμβαίνει και με την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις τους. Οι δραστηριότητες είναι το μέσον για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τις παιδαγωγούς και ταυτόχρονα το εργαλείο εξερεύνησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι αυτοσκοπός.

Τα παιδιά μαθαίνουν να δοκιμάζουν καινούργια υλικά, να πειραματίζονται με εναλλακτικές χρήσεις ήδη γνωστών υλικών και να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.

Γνωριμία με την φύση

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από μικρές βιωματικές εμπειρίες, μυρίζοντας, αγγίζοντας και βλέποντας.

Ομαδικότητα

Η βίωση της ομαδικότητας αναδεικνύει την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια και είναι ιδιαίτερα σημαντική στη ζωή των παιδιών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον παιδικό σταθμό μας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε σε όποια απορία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ